Empleo

Per poder oferir els nostres serveis, utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació aquí. [X]

La teva cistella (0)
Cercador

Cerca un joc!|

Benvingut al món de la diversió, entreteniment i aprenentatge!!!

Per sol·licitar una feina a Educa Borras, S.A.U., cal que ens feu arribar el vostre currículum vitae (d’ara endavant CV) mitjançant el següent formulari.

Tingueu en compte els següents aspectes:

  • - La mida màxima de l’arxiu no pot superar els 8 MB.
  • - El format de l’arxiu ha de ser Word o PDF.
  • - Si teniu problemes per carregar el vostre CV, intenteu-ho amb un altre navegador web.
  • - No s’admetrà cap CV que no hagi estat carregat a través d’aquest formulari web.

Us informem que, de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), les dades personals que ens faciliteu per mitjà del vostre CV, així com les que es generin com a conseqüència de la vostra participació en processos selectius, quedaran emmagatzemades en un fitxer propietat d’EDUCA BORRAS, S.A.U. amb domicili al C/ Osona, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona), amb la finalitat d’analitzar el vostre perfil professional per tal de fer-vos partícips en els processos de selecció que es produeixin a EDUCA BORRAS S.A.U., per ocupar els llocs vacants o els de nova creació que s’originin periòdicament. Podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant un escrit dirigit a EDUCA BORRAS, S.A.U. C/ Osona, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona).

El lliurament del vostre CV a EDUCA BORRAS S.A.U. i el tractament de les dades personals que ens comuniqueu tenen caràcter voluntari i, mitjançant l’acceptació del present document, atorgueu el vostre consentiment a EDUCA BORRAS S.A.U. per al tractament de les vostres dades personals d’acord amb la finalitat esmentada.

(default) 2 queries took 1 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Cartdetail`.`id`, `Cartdetail`.`cartsession_id`, `Cartdetail`.`puzzledef_id`, `Cartdetail`.`ref_producto`, `Cartdetail`.`filename`, `Cartdetail`.`originalx`, `Cartdetail`.`originaly`, `Cartdetail`.`thumbx`, `Cartdetail`.`thumby`, `Cartdetail`.`dpix`, `Cartdetail`.`dpiy`, `Cartdetail`.`crop_x`, `Cartdetail`.`crop_y`, `Cartdetail`.`crop_w`, `Cartdetail`.`crop_h`, `Cartdetail`.`quality`, `Cartdetail`.`quality_string`, `Cartdetail`.`assembled`, `Cartdetail`.`quantity`, `Cartdetail`.`totalprice`, `Cartdetail`.`deleted`, `Cartdetail`.`error`, `Cartdetail`.`created`, `Cartdetail`.`modified`, `Cartsession`.`id`, `Cartsession`.`sessionId`, `Cartsession`.`client_id`, `Cartsession`.`status`, `Cartsession`.`ordernumber`, `Cartsession`.`shipingcost_id`, `Cartsession`.`ep_por`, `Cartsession`.`paymenttype`, `Cartsession`.`ep_con`, `Cartsession`.`ship_to`, `Cartsession`.`dto`, `Cartsession`.`tax`, `Cartsession`.`totalprice`, `Cartsession`.`estatus_pedido_ok`, `Cartsession`.`estatus_traspasado`, `Cartsession`.`comments`, `Cartsession`.`exported`, `Cartsession`.`promo1x1`, `Cartsession`.`created`, `Cartsession`.`modified`, `Puzzledef`.`id`, `Puzzledef`.`ref_producto`, `Puzzledef`.`codigo_producto`, `Puzzledef`.`num_piezas`, `Puzzledef`.`tamany_puzzle`, `Puzzledef`.`tamany_caja`, `Puzzledef`.`ancho_foto_300`, `Puzzledef`.`alto_foto_300`, `Puzzledef`.`ancho_foto_150`, `Puzzledef`.`alto_foto_150`, `Puzzledef`.`ancho_foto_cm`, `Puzzledef`.`alto_foto_cm`, `Puzzledef`.`ancho_foto_inches`, `Puzzledef`.`alto_foto_inches`, `Puzzledef`.`precio_puzzle`, `Puzzledef`.`assembledprice`, `Puzzledef`.`cashdelivery` FROM `educa`.`ep_pedidos_detalle` AS `Cartdetail` LEFT JOIN `educa`.`ep_pedidos_cabecera` AS `Cartsession` ON (`Cartdetail`.`cartsession_id` = `Cartsession`.`id`) LEFT JOIN `educa`.`ep_puzzledef` AS `Puzzledef` ON (`Cartdetail`.`puzzledef_id` = `Puzzledef`.`id`) WHERE `Cartsession`.`sessionId` = '2evsuktokngcshv6jsn2ssqph2' AND `Cartsession`.`status` = 'open' AND `Cartdetail`.`deleted` = '0' AND `Cartdetail`.`crop_w` != 0001
2SELECT productos.id_categoria, productos.imagen_principal2_producto, categorias.descripcion_cat, categorias.ver_familias FROM productos INNER JOIN categorias ON (categorias.id_categoria = productos.id_categoria) WHERE productos.activo_cat = 1 AND categorias.visible_ebsa AND productos.id_producto = ( SELECT id_producto FROM productos Product WHERE Product.id_categoria = categorias.id_categoria AND activo_cat = 1 LIMIT 0,1 ) GROUP BY productos.id_categoria11110